Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
2021-11-30

KONKURS PLASTYCZNY - "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA - DNI BEZ PRZEMOCY" 25 listopada - 10 grudnia 2021 r.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w BARTNICZCE

zaprasza mieszkańców Gminy Bartniczka do udziału w konkursie plastycznym

OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – DNI BEZ PRZEMOCY” .

Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom Gminy Bartniczka idei „DNI BEZ PRZEMOCY”, które rozpoczynają się w dniu 25 listopada – to jest w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, trwają 16 dni i kończą się 10 grudnia, w którym to dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Szczególny okres tych 16 dni planujemy wykorzystać na uwrażliwienie i zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Bartniczka w obszarze przeciwdziałania zjawisku przemocy. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody dzięki znacznemu wsparciu finansowemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartniczce. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy mają potrzebę wypowiedzenia się w temacie reagowania na przemoc i odświeżenia znanych oraz szukania nowych sposobów jej zapobiegania.

Szczegółowe informacje , regulamin oraz zgoda na udział w konkursie,  dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.gopsbartniczka.pl/78/aktualnosci

Prace,  wraz z załączoną zgodą, należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 10 grudnia 2021 r.tj. piątek, do godziny 15:15 pod adresem:

Zespół Interdyscyplinarny w Bartniczce

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce)

z dopiskiem:

 „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – DNI BEZ PRZEMOCY”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  !!!

 


 

 

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP