Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za 2018 rok zamieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Bartniczka.